Proces budowania relacji ze studentami przez szkoły wyższe

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.172

Słowa kluczowe:

marketing szkół wyższych, relacje ze studentami, strategie marketingowe uczelni

Abstrakt

W opracowaniu przedstawiono proces budowania pozytywnych relacji uczelni ze studentami. Opiera się on na kilku głównych elementach: zaufaniu, jakości, satysfakcji, budowaniu wartości i zaangażowaniu. Zastosowanie strategii marketingowej (opartej na modelu 7P), uwzględniającej przedstawiony w artykule proces z pewnością przyczyni się do umocnienia pozycji uczelni na współczesnym rynku edukacyjnym.

Bibliografia

Amstrong, M. J. (2003). Students as Clients: A Professional Services Model for Business Education. Academy of Management Learning & Education, 2(4), 371–374. https://doi.org/10.5465/amle.2003.11901964

Drapińska, A. (2011). Zarządzanie relacjami na rynku usług edukacyjnych szkół wyższych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Gremler, D. D., Gwinner, K. P., Brown, S. W. (2009). Generating positive word-of-mouth communication through customer-employee relationships. International Journal of Service Industry Management, 12(1) 44–59.

Grönroos, Ch. (2004). The relationship marketing process: communication, interaction, dialogue, value. Journal of Business & Industrial Marketing, 19(2), 99–113. https://doi.org/10.1108/08858620410523981

Hill, N., Alexander, J. (2003). Pomiar satysfakcji i lojalności klientów. Oficyna Ekonomiczna.

Ivy, J. (2008). A new higher education marketing mix: the 7Ps for MBA marketing. International Journal of Educational Management, 22(4), 288–299. https://doi.org/10.1108/09513540810875635

Neal, W. D. (2001). Satisfaction is nice, but value drives loyalty. Marketing Research, 11(1), 20–23.

Rauschnabel, P. A., Krey, N., Babin, B. J., Ivens, B. S. (2016). Brand management in higher education: The University Brand Personality Scale. Journal of Business Research, 69(8), 3077–3086. https://doi.org/10.1016/j.jbusres.2016.01.023

Sarkane, G., Sloka B. (2015). Factors Influencing the Choice of Higher Education Establishment for Marketing Strategies of Higher Education. Economics and Business, 27(1), 76–80.

Słownik języka polskiego. (2022). PWN. www.sjp.pwn.pl (dostęp: 07.05.2022).

Stach, P., Bąk, J. (2009). Na ścieżkach zadowolenia i lojalności – poszukiwanie modelu w kontekście uczelni. Marketing i Rynek, 6, 20–25.

Suropek, P. (2018). Marketing szkół wyższych – analiza literatury. Zeszyty Naukowe Gdańskiej Szkoły Wyższej, 20(3), 91–98. https://doi.org/10.24426/zngsw.v20i3.138

Thomas, J., Gupta, R. K. (2005). Marketing Theory and Practice: Evolving Through Turbulent Times. Global Business Review, 6(1), 95–112. https://doi.org/10.1177/097215090500600107

Waśkowski, Z., Jasiulewicz, A. (2015). Innowacje marketingowe jako źródło przewagi konkurencyjnej uczelni wyższych. Marketing Instytucji Naukowych i Badawczych, 18(4), 97–114.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2022

Jak cytować

Wolanin-Jarosz, E. (2022). Proces budowania relacji ze studentami przez szkoły wyższe. Współczesne Problemy Zarządzania, 10(1(20), 17–27. https://doi.org/10.52934/wpz.172

Numer

Dział

Artykuły