Zespół redakcyjny

Redaktor naczelny

prof. ucz. dr hab. inż. Ryszard Pukała ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 

Sekretarz redakcji

dr Dariusz Kłak

 

Redaktorzy tematyczni

prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. ucz. dr hab. Tadeusz Bąk ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Andrzej Jaki ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Tatiana Kożak-Siara ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 

Redaktor statystyczny

dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło

 

Redaktorzy językowi

dr Marek Uryniak ‒ język angielski

mgr Małgorzata Wańkowicz ‒ język polski

 

Rada naukowa

prof. ucz. dr hab. Krzysztof Rejman – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna     im. ks. B. Markiewicza

                w Jarosławiu ‒ przewodniczący

prof. dr hab. inż. Stanisław Popek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Borys Bourkinsky ‒ Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy w Odessie

prof. dr hab. Aleksander Charnowalu – Brzeski Państwowy Uniwersytet A.S. Puszkina

            w Brześciu

prof. dr hab. Georgy Cherevko ‒ Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Matjaž Denac ‒ Uniwersytet w Mariborze

prof. dr hab. Artur Horbovyy – Wołyński Instytut Ekonomii i Zarządzania w Łucku

prof. dr hab. Kamil Kardis – Preszowski Uniwersytet w Preszowie

prof. dr hab. Wasyl Krawciw – Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie

prof. dr hab. Karol Murdza ‒ Akademia Korpusu Policyjnego w Bratysławie

prof. dr hab. Yury Pauliuchuk ‒ Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu

prof. dr hab. Andrzej Szromnik ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Natalia Vnukova – Uniwersytet Ekonomiczny im. Semena Kuzneca w Charkowie

prof. UEP dr hab. inż. Bogdan Pachołek ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

prof. ucz. dr hab. inż. Ryszard Pukała ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Tadeusz Bąk – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Roman Fedan ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

prof. ucz. dr hab. Andrzej Jaki ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. ucz. dr hab. Jarosław Kaczmarek ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. ucz. dr hab. Mariana Petrova – Uniwersytet Wielkotyrnowski im. Świętych Cyryla
            i Metodego w Wielkim Tyrnowie

prof. ucz. dr hab. Jarosław Truchan – Wyższa Szkoła Policyjna w Szczytnie

dr hab. inż. Grzegorz Lew – Politechnika Rzeszowska

doc. dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet A.S. Puszkina w Brześciu

dr inż. Barbara Szczypta-Kłak – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr inż. Elżbieta Wolanin-Jarosz ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna

            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Dorota Dejniak – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Tatiana Kożak-Siara ‒ Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

dr Jolanta Wojtowicz-Żygadło – Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna
            im. ks. B. Markiewicza w Jarosławiu

 

Recenzenci

prof. dr hab. Ryszard Borowiecki ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Zofia Cichoń ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

prof. dr hab. Heorhiy Cherevko ‒ Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. inż. Leszek ElakAkademia Sztuki Wojennej w Warszawie

prof. dr hab. Andrii Hutorov – Narodowe Centrum Naukowe „Instytut Ekonomiki Rolnej” Narodowej Akademii Nauk Rolniczych Ukrainy

prof. dr hab. Emilia Huttmanova – Uniwersytet Preszowski

prof. dr hab. Jerzy Kitowski ‒ Uniwersytet Rzeszowski

prof. dr hab. Waldemar Martyn – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Zamościu

prof. dr hab. Yury Pawluchuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu

prof. dr hab. Jerzy Sikorski ‒ Uniwersytet w Białymstoku

prof. dr hab. Nataliya VnukovaCharkowski Państwowy Uniwersytet Ekonomiczny im. Semena Kuzneca w Charkowie

prof. dr hab. Jarosław Wołejszo – Państwowa Szkoła Zawodowa w Kaliszu

prof. nadzw. dr hab. Aleksander Charnowalu ‒ Brzeski Państwowy Uniwersytet A. S. Puszkina w Brześciu

prof. nadzw. dr hab. Petro Harasyn ‒ Uniwersytet Jana Kochanowskiego w Kielcach

dr hab. inż. Bogdan Pachołek – Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu

dr hab. inż. Katarzyna Szara ‒ Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. ing. Eva Vávrová ‒ Mendel University in Brno (Czech Republic)

dr hab. inż. Henryk Wyrębek ‒ Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach

dr hab. Adam Figiel ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Eliza Frejtag-Mika, prof. em. UR – Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Jarosław Kaczmarek – Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Mariusz Łapczyński, prof. UEK ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Agata Niemczyk ‒ Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

dr hab. Wasyl Rudnicki – Instytut Bankowości Narodowego Banku Ukrainy we Lwowie

dr hab. Konrad Stańczyk ‒ Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie

dr hab. Bogusław Ślusarczyk ‒ Uniwersytet Rzeszowski

dr hab. Kazimierz Jacek Zabłocki – Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie

doc. dr Aliaksandr Amelyaniuk – Brzeski Państwowy Uniwersytet Techniczny w Brześciu

dr inż. Ireneusz Fura – Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu

dr inż. Stanisław Krysiński – Wyższa Szkoła Zarządzania i Prawa w Warszawie

dr inż. Robert Zakrzewski – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Volodymir Demczenko ‒ Instytut Badań Regionalnych NAN Ukrainy we Lwowie

dr Julia Nowicka – Akademia Sztuki Wojennej w Warszawie

dr Tatsjana Siluk – Brzeski Państwowy Uniwersytet A. S. Puszkina w Brześciu

dr Wiesława Załoga – Wojskowa Akademia Techniczna w Warszawie