Possibility to recover vat in a journey as a determinant of the shopping tourism

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.77

Słowa kluczowe:

shopping tourism, tax free shopping, VAT refund

Abstrakt

The aim of the article is to examine whether VAT recovery has a chance to become a factor encouraging tourists to travel for shopping purposes. The article presents theoretical issues regarding shopping tourism and its determinants as well as the results of own research. The following research methods were used: literature review, legal acts analysis and survey conducted in January 2019 on a group of 124 Polish consumers of tourist services. This study showed low awareness of the consumers regarding the possibility of VAT recovery, which is the biggest barrier in using tax free system. To increase number of tourists using this system, promotion activities on a local level should be conducted.

Bibliografia

AM Reports, Volume eight – Global Report on Shopping Tourism, UNWTO, Madrid 2014, http://affiliatemembers.unwto.org/publication/global-report-shopping-tourism (03.02.2019).

Chaber P., Rynek e-commerce w Europie. http://www.pi.gov.pl/PARP/chapter_86197.asp?soid=0374ECD76CD142E19588D834CEB7AB4F (03.02.2019).

Chrzanowska A., Rochomińska A., Zachowania nabywcze i przestrzenne klientów Galerii Łódzkiej w Łodzi, Acta Universitatis Lodziensis, Folia Geographica Socio-Oeconomica, 2012, 12, pp. 203–219.

Dąbrowski M., Zmiana normy prawnej a proces instytucjonalizacji przekraczania granicy państwowej, [in:] Pogranicze. Studia Społeczne, Tom XXIII. Procesy transgraniczne, K. Niziołek, A. Sadowski (eds.), Uniwersytet w Białymstoku, Białystok 2014, pp. 203–222.

Dzwonkowski H. (ed.), Prawo podatkowe, Wydawnictwo Beck, Warszawa 2013.

European Ecommerce Report 2018 Edition, Ecommerce Europe, http://www.outofseo.com/wp-content/uploads/2018/09/ecommerce-europa-report-2018.pdf (11.02.2019).

Maksimczuk A., Sidorowicz I., Graniczny ruch osobowy i towarowy w Unii Europejskiej, AlmaMer, Warszawa 2007.

Niemczyk A., Turystyka zakupowa – istota i uwarunkowania jej rozwoju, Handel Wewnętrzny, 2015, 3, pp. 174–184.

Paliś B., Turystyka zakupowa w ofercie biur podroży, [in:] Marketing przyszłości. Trendy. Strategie. Instrumenty Przeobrażenia i kierunki zmian, G. Rosa, A. Smalec (eds.), Marketing i Zarządzanie, Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu, Szczecin 2018, 3 (53), pp. 143–150.

Śmigielska G. (ed.), Źródła konkurencyjności przedsiębiorstw handlowych w gospodarce opartej na wiedzy, Difin, Warszawa 2013.

Tax Free in Russia, Ernst & Young, https://www.ey.com/Publication/vwLUAssets/ey-tax-free-rus-eng/$FILE/EY-tax-free-rus-eng.pdf (09.02.2019).

Terzi N., The impact of e-commerce on international trade and employment, Procedia – Social and Behavioral Sciences, 2011, 24, pp. 745–753.

The new area of travel retail: Impact and challenges, EY Centro de Estudios, 2015, http://theshopping-tourism.es/wp-content/uploads/2015/12/EY-Shopping-Tourism-report.pdf (03.02.2019).

Timothy D.J., Butler R.W., Cross-border shopping. A North American perspective, Annals of Tourism Research, 1995, 22 (1), pp. 16–34.

Zmyślony P., Problemy zarządzania turystyką na szczeblu mezoekonomicznym w dużych miastach, [in:] Turystyka i Hotelarstwo, A. Stasiak (ed.), 2010, 16, pp. 71–87.

Council Directive 2006/112/EC of 28 November 2006 on the common system of value added tax.

Ordinance of the Minister of Finance of 28 March 2011 concerning determining of the following patterns: sign informing travellers about a possibility of purchasing the goods at the points of sale of goods against which tax refund is granted, and the stamp confirming the export of goods outside the territory of European Union, as well as on determining of the necessary data that should be included in the document constituting the basis for tax refund to travellers (Journal of Laws of 2018, item 521).

VAT Act of 11 March 2004 (Journal of Laws, No 54, item 535).

https://e-prawnik.pl/artykuly/jak-podrozny-moze-odzyskac-vat-od-zakupoww-polsce.html (03.02.2019).

https://granica.gov.pl/TaxFree/index.php?v=pl (01.02.2019).

www.aeroportdetunis.com/customs_tunis_airport.php (09.02.2019).

www.bangkok.com/shopping-vat-refund.htm (09.02.2019).

www.globalblue.com/tax-free-shopping/norway/ (09.02.2019).

www.globtroter.pl/artykuly/3123,polska,zwrot,podatku,vat,dla,polskich,turystow.html (01.02.2019).

www.gov.za/services/custom-duties/how-apply-vat-refund (09.02.2019).

www.krakowairport.pl/pl/pasazer,c70/uslugi,c81/finansowe,c85/zwrot-vat-dla-podroznych,a232.html (03.02.2019).

www.myswitzerland.com/en/tax-free-shopping.html (09.02.2019).

www.sars.gov.za/TaxTypes/VAT/Pages/VAT-Refund-on-Exported-Goods.aspx (09.02.2019).

www.taxrefunds.co.za/ (09.02.2019).

www.visitoslo.com/en/oslo/practical-information/vat-refund/ (09.02.2019).

Opublikowane

28.06.2019

Jak cytować

Paliś, B., & Śliwińska, I. (2019). Possibility to recover vat in a journey as a determinant of the shopping tourism. Współczesne Problemy Zarządzania, 7(1(14), 81–92. https://doi.org/10.52934/wpz.77