Banaś, Józef, i Monika Krajewska. „Model Samuelsona podziału Dochodu Narodowego I Jego uogólnienia”. Współczesne Problemy Zarządzania, t. 10, nr 1(20), czerwiec 2022, s. 85–100, doi:10.52934/wpz.176.