[1]
T. Kożak-Siara i E. Dorota, „Wydatki na staże w powiatowym urzędzie pracy w Jarosławiu w latach 2017–2018”, WPZ, t. 7, nr 1(14), s. 67–80, cze. 2019.