[1]
J. Banaś i M. Krajewska, „Model Samuelsona podziału dochodu narodowego i jego uogólnienia”, WPZ, t. 10, nr 1(20), s. 85–100, cze. 2022.