Banaś, J. i Krajewska, M. (2022) „Model Samuelsona podziału dochodu narodowego i jego uogólnienia”, Współczesne Problemy Zarządzania. Jarosław, 10(1(20), s. 85–100. doi: 10.52934/wpz.176.