Kożak-Siara, T., & Dorota, E. (2019). Wydatki na staże w powiatowym urzędzie pracy w Jarosławiu w latach 2017–2018. Współczesne Problemy Zarządzania, 7(1(14), 67–80. https://doi.org/10.52934/wpz.76