Banaś, J., & Krajewska, M. (2022). Model Samuelsona podziału dochodu narodowego i jego uogólnienia. Współczesne Problemy Zarządzania, 10(1(20), 85–100. https://doi.org/10.52934/wpz.176