(1)
Kożak-Siara, T.; Dorota, E. Wydatki Na staże W Powiatowym urzędzie Pracy W Jarosławiu W Latach 2017–2018. WPZ 2019, 7, 67-80.