(1)
Banaś, J.; Krajewska, M. Model Samuelsona podziału Dochodu Narodowego I Jego uogólnienia. WPZ 2022, 10, 85–100.