Business language evolution – accounting

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.72

Słowa kluczowe:

accounting, finance, evolution, management

Abstrakt

All decisions of entrepreneurs and actions are determined by economic accounts. Each action has financial implications. Entrepreneurs looking for the possibility to record the financial consequences of their decisions naturally created an accounting system, which has become a widespread and universal information system of companies all over the world. Accounting has also changed with the development of companies on global markets. This evolution has led to the separation of two main accounting subsystems: financial and management accounting. Analyzing the process of accounting evolution, it can be concluded that the subsequent stages cover a shorter and shorter period of time, which can be interpreted as a constant acceleration of changes in accounting and consequently in the development of markets and companies in the global market. The main research method used to write the paper was a critical review of literature and desk research.

Bibliografia

A Statement of Basic Accounting theory, American Accounting Association 1966.

Brzezin W., Ogólna teoria rachunkowości, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, Częstochowa 1998.

Burzym E., Rachunkowość przedsiębiorstw i instytucji, PWE, Warszawa 1980.

CIMA Official Terminology, Edition CIMA Publishing, Oxford 2005.

Framework for the Preparation and Presentation of Financial Statements, IASC, 1989.

Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszaw 2000.

Garrison R.H., Managerial Accounting. Concepts for Planning, Control and Decision Making. Irwin. Homewood, Boston 1991.

Griffin R.W., Podstawy zarządzania organizacjami, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2001.

Hendriksen E.A., van Breda M.F., Teoria rachunkowości, PWN, Warszawa 2002.

Horngren C.T., Datar S.M., Foster G., Cost Accounting. A Managerial Emphasis. 12th Edition. Prentice Hall. Upper Saddle River, New Jersy 2006.

Horvath P., Mayer R., Prozesskostenrechung. Der Neue Weg zu mehr. Kostentransparenz Und wirkungsvolleren Unternehmensstatedien, Controlling 1989/4.

Jaruga A., Nowak W.A., Szychta A., Rachunkowość zarządcza. Koncepcje i zastosowania, Absolwent, Łodź 2001.

Jaruga A., Sobańska I., Kopczyńska L., Szychta A., Walińska E., Rachunkowość dla menedżerów, RAFIB, Łodź 1994.

Jaruga A. (ed.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.

Kaplan R.S., Cooper R., Cost and Effect. Using Integrated Cost Systems to Drive Profitability and Performance, Harvard Business School Press, Harvard 1989.

Kaplan R.S., Johnson H.T., Relevance Lost: The Rise and Fall of Management Accounting, Harvard Business School Press, Boston 1987.

Kaplan R.S., Norton D.P., Balanced Scorecard: Translating Strategy into Action, Harvard Business School Press, 1996.

Kaplan R.S., Norton D.P., Putting the Balanced Scorecard to work, Harvard Business Review, 1993/76.

Kaplan R.S., Norton D.P., Strategy maps: Converting intangible assets into tangible outcomes, Harvard Business School Press, Boston 2004.

Kaplan R.S., Norton D.P., The Balanced Scorecard: Measures that Drive Performance, Harvard Business Review, 1992/70.

Kaplan R.S., The Evolution of Management Accounting, The Accounting Review, 1984/3 (59).

Kinserdal A., Financial Acounting an International Perspective, Pitman Publishing, London 1995.

Kołaczyk Z., Rachunkowość finansowa, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, Poznań 1997.

Lew G., Rachunek kosztów klienta w zarządzaniu przedsiębiorstwem handlowym, Oficyna Wydawnicza Politechniki Rzeszowskiej, Rzeszów 2015.

Lucey T., Management Accounting, DP Publications Ltd. 5th edition, London 2003.

Management Accounting Concepts issued by The International Federation of Accountants 1989.

Mattessich R., Accounting and Analytical Methods, Irwin, Homewood, Illinois 1964.

Meigs R.F., Meigs W.B., Financial Accounting, Mc Graw Hill Publishing Comapany, New York 1995.

Messner Z., Funkcje współczesnej rachunkowości, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości tom 56, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 2000.

Micherda B. (ed.), Podstawy rachunkowości, PWN, Warszawa 2005.

Nita B., Rola rachunkowości zarządczej we wspomaganiu zarządzania dokonaniami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu, Wrocław 2009.

Nowak E. (ed.), Strategiczne zarządzanie kosztami, Oficyna Ekonomiczna, Kraków 2006.

Nowak E., Zaawansowana rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa 2009.

Pacioli L., Summa de Arithmetica, Geometria, Proportioni et Proportionalita, 1494.

Peche T., Metody bilansowe jako podstawa systemów informatycznych gospodarki narodowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1985.

Peche T., Rachunkowość przedsiębiorstw a rachunkowość społeczna, Polskie Wydawnictwa Gospodarcze, Warszawa 1959.

Sawicki K. (ed.), Rachunkowość finansowa, PWE, Warszawa 2004.

Schweitzer M., Eugen Schmalenbach jako prekursor rachunku kosztów w świecie niemieckojęzycznym, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce nr 39, Warszawa 1997.

Siwoń B., Informacyjna funkcja rachunkowości, PWE, Warszawa 1972.

Skrzywan S., Teoretyczne podstawy rachunkowości, PWE, Warszawa 1973.

Sobańska I., Jak zmienia się praktyka rachunkowości zarządczej na przełomie XX i XXI wieku? (część II – Polska), Controlling i Rachunkowość Zarządcza no. 1, Infor, Warszawa 2002.

Sobańska I. (ed.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003.

Sojak S., Rachunkowość zarządcza, TNOiK, Toruń 2003.

Stadtmuller R., Rachunkowość w przedsiębiorstwie przemysłowym, PWN, Warszawa 1981.

Stickney C.P., Weil R.L., Financial Accounting, Dryden Press, New York 1997.

Szychta A., Ramy koncepcyjne strategicznej rachunkowości zarządczej: in statut nascendi, Zeszyty Teoretyczne Rachunkowości, nr 3 (87), SKwP, Warszawa 2006.

Szychta A., Teoria rachunkowości Richarda Mattessicha w świetle podstawowych kierunków rozwoju rachunkowości. Studium metodologiczne, FRRwP, Warszawa 1996.

Świderska G. (ed.), Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów, vol. 1, Difin, Warszawa 2003.

Turyna J., Rachunkowość finansowa, C.H. Beck, Warszawa 2008.

Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości Dz. U. z 2018 r., poz. 395 z poź. zm.

Walińska E. (ed.), Rachunkowość i sprawozdawczość finansowa, Wolters Kluwer, Warszawa 2008.

Wojciechowski E., Zarys rozwoju rachunkowości w dawnej Polsce, PWN, Warszawa 1964.

Zadora K., Czym jest, a czym nie jest rachunkowość zarządcza, Zeszyty Teoretyczne Rady Naukowej, no. 40, Stowarzyszenie Księgowych w Polsce, Warszawa 1997.

Opublikowane

28.06.2019

Jak cytować

Lew, G. (2019). Business language evolution – accounting. Współczesne Problemy Zarządzania, 7(1(14), 7–20. https://doi.org/10.52934/wpz.72