Model Samuelsona podziału dochodu narodowego i jego uogólnienia

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.176

Słowa kluczowe:

dochód narodowy, podział dochodu narodowego, model Samuelsona, zasada akceleracji, równanie różnicowe

Abstrakt

Celem pracy była analiza podziału dochodu narodowego przeprowadzona w oparciu o model zaproponowany przez Samuelsona. Model ten opiera się na wykorzystaniu teorii równań różnicowych. W pracy pokazano, że wspomniany model Samuelsona prowadzi do równania różnicowego liniowego rzędu drugiego o współczynnikach stałych, niejednorodnego.

W przedkładanej pracy przeprowadzono wszechstronną analizę zachowania się rozwiązań otrzymanego równania różnicowego. Analizę tę przeprowadzono w oparciu o interpretację ekonomiczną zachowania się tych rozwiązań.

Ponadto, rozpatrzone zostało pewne uogólnienie modelu Samuelsona związane z konkretną sytuacją ekonomiczną. Przeprowadzono również analiza zachowania się rozwiązań równania różnicowego modelującego tę uogólnioną sytuację.

Bibliografia

Agarwal, R. P. (2000). Difference Equations and Inequalities: Theory, Methods and Applications. Marcel Dekker, Inc.

Banaś, J. (2018). Podstawy matematyki dla ekonomistów. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Chiang, A. C. (1994). Podstawy ekonomii matematycznej. Państwowe Wydawnictwo Ekonomiczne.

Cull, P., Flahive, M., Robson, R. (2005). Difference Euquations. From Rabbits to Chaos. Undergraduate Texts in Mathematics. Springer.

Elaydi, S. N. (1999). An Introduction to Difference Equations. Springer.

Fulford, G., Forrester, P., Jones, A. (2001). Modelling with Differential and Difference Equations. Cambridge University Press.

Rumak, T. (1972). Równania różnicowe. Wyższa Szkoła Pedagogiczna w Rzeszowie.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2022

Jak cytować

Banaś, J., & Krajewska, M. (2022). Model Samuelsona podziału dochodu narodowego i jego uogólnienia. Współczesne Problemy Zarządzania, 10(1(20), 85–100. https://doi.org/10.52934/wpz.176

Numer

Dział

Artykuły