Bezpieczeństwo społeczne imigrantów w dobie pandemii COVID-19

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.153

Słowa kluczowe:

mniejszość etniczna, imigranci, pandemia, bezpieczeństwo społeczne

Abstrakt

Imigranci i imigrantki to grupy szczególnie dotknięte skutkami pandemii COVID-19 oraz wprowadzonymi w związku z nią ograniczeniami w życiu społecznym i gospodarczym. Globalny kryzys, który wirus wywołał z początkiem 2020 r., drastycznie zmienił życie ludzi w wielu aspektach, ale zmiany te były rożne wśród rożnych grup społecznych.

Na sposób radzenia sobie z wyzwaniami, jakie obecna sytuacja stawia przed migrantami, wpływa wiele czynników, w tym przede wszystkim sytuacja prawna (status imigrantów, legalizacja pobytu itp.), sytuacja branży, w której pracują lub prowadzą działalność gospodarczą, warunki mieszkaniowe, poziom znajomości języka kraju, w którym mieszkają, stopień integracji ze społeczeństwem przyjmującym, dostęp do wiedzy o regulacjach i zmianach wprowadzanych przez administrację państwową i samorządową, dostęp do sieci wsparcia zarówno na miejscu, jak i za granicą (w tym w kraju pochodzenia), nastroje społeczne w stosunku do obcokrajowców, obecność programów wsparcia skierowanych do poszczególnych grup.

Wszystkie wskaźniki wskazują, że imigranci i ich dzieci zostały nieproporcjonalnie dotknięte pandemią i prawdopodobnie będą nadal bardzo dotknięte, zarówno w odniesieniu do zdrowia, jak i wyników integracji.

Bibliografia

Ardittis, S., Laczko, F. (2020). Introduction – Migration policy in the age of immobility. Migration Policy Practice, 10(2), 2–7.

Babakova, O. (2020). Epidemia pokazała, że europejskie gospodarki zależą od migrantów. Krytyka Polityczna. https://krytykapolityczna.pl/kraj/epidemia-pokazala-ze-europejskie-gospodarki-zaleza-od-migrantow/?fb_comment_id=2%20900875463337551_2904448752980222 (dostęp: 10.01.2021).

Brun, S., Simon, P. (2020). Inegalites ethno-raciales et coronavirus. De Facto.

Chodubski, A. (2013). O migracjach we współczesnej Europie. Cywilizacja i Polityka, 11, 81.

Cope, B., Keryk, M., Kyliushyk, I. (2021). Sytuacja ukraińskich migrantek w Polsce w czasie COVID-19. Raport. Fundacja „Nasz Wybor”.

Datta, K. (2011). Last hired and first fired? The impact of the economic downturn on low-paid Bulgarian migrant workers in London. Journal of International Development, 23(4), 565–582. https://doi.org/10.1002/jid.1793

European Migration Network/Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). EU and OECD Member States responses to managing residence permits and migrant unemployment during the COVID-19 pandemic. https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/inform-1-eu-and-oecd-member-states-responses-managing-residence-permits-and_en (accessed: 25th September 2020).

European Migration Network/Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Impact of COVID-19 on International Students in EU and OECD Member States. https://ec.europa.eu/migrant-integration/library-document/inform-2-impact-covid-19-international-students-eu-and-oecd-member-states_en (accessed: 25th September 2020).

Finseraas, H., Pedersen, A. W., Bay, A. -H. (2014). When the Going Gets Tough: The Differential Impact of national Unemployment on the Perceived Threats of Immigration. Political Studies, 64(1), 60–73. https://doi.org/10.1111/1467-9248.12162

Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 pandemic: An initial analysis. Migration Research Series, 60, 2–14.

Guttmann, A., Gandhi, S., Wanigaratne, S., Lu, H., Ferreira-Legere, L. E., Paul, J., Gozdyra, P., Campbell, T., Chung, H., Fung, K., Chen, B., Kwong, J. C., Rosella, L., Shah, B. R., Saunders, N., Paterson, J. M., Bronskill, S. E., Azimaee, M., Vermeulen, M. J., Schull, M. J. (2020). COVID-19 in Immigrants, Refugees and Other Newcomers in Ontario: Characteristics of Those Tested and Those Confirmed Positive, as of June 13, 2020. ICES. https://www.ices.on.ca/Publications/Atlases-and-Reports/2020/COVID-19-in-Immigrants-Refugees-and-Other-Newcomers-in-Ontario (accessed: 22th September 2020).

Hansson, E., Albin, M., Rasmussen, M., Jakobsson, K. (2020). Large differences in excess mortality in March-May 2020 by country of birth in Sweden. Lakartidningen, 117, 1–4.

Hatton, T. J. (2016). Immigration, public opinion and the recession in Europe. Economic Policy, 31(86), 205–246. https://doi.org/10.1093/epolic/eiw004

Iglicka, K. (2004). Unijny wymiar bezpieczeństwa z perspektywy migracji międzynarodowych i dylematów wielokulturowości. Raporty i Analizy, 7, 1.

Kunst, A., De Visser, M., Stoeldraijer, L., Harmsen, C. (2020). Excess mortality during the first six weeks of the corona epidemic. CBS. https://www.cbs.nl/en-gb/background/2020/20/mortality-during-the-first-six-weeks-of-the-corona-epidemic (accessed: 15th May 2020).

Liem, A., Wang, C., Wariyanti, Y., Latkin, C. A., Hall, B. J. (2020). The neglected health of international migrant workers in the COVID-19 epidemic. The Lancet Psychiatry, 7(4), 20. https://doi.org/10.1016/S2215-0366(20)30076-6

McGinnity, F., Kingston, G. (2017). An Irish Welcome? Changing Irish Attitudes to Immigrants and Immigration: The Role of Recession and Immigration. The Economic and Social Review, 48(3), 281–304.

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). International Migration Outlook 2020. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/international-migration-outlook-2020_ec98f531-en (accessed: 2th October 2020).

Organisation for Economic Co-operation and Development. (2020). Managing international migration under COVID-19. https://read.oecd-ilibrary.org/view/?ref=134_134314-9shbokosu5&title=Managing-international-migration-under-COVID-19 (accessed: 2th October 2020).

Organisation for Economic Co-operation and Development/European Union. (2018). Settling In 2018: Indicators of Immigrant Integration. https://www.oecd-ilibrary.org/social-issues-migration-health/indicators-of-immigrant-integration-2018_9789264307216-en (accessed: 22th September 2020).

Papon, S., Robert-Bobee, I. (2020). A rise in deaths twice as high for people born abroad as for those born in France in March-April 2020. Insee. https://www.insee.fr/fr/statistiques/4627049 (accessed: 17th September 2020).

Pecoud, A., & De Guchteneire, P. (2006). International Migration, Border Controls and Human Rights: Assessing the Relevance of a Right to Mobility. Journal of Borderlands Studies, 21(1), 70.

Rzecznik Praw Obywatelskich. (2020). Koronawirus. Sytuacja migrantów i migrantek. Stanowisko RPO i Komisji Ekspertów ds. Migrantów oraz wystąpienie do MSWiA. https://bip.brpo.gov.pl/pl/content/sytuacja-migrantow-pandemii-stanowisko-rpo-i-komisji-ekspertow-ds-migrantow (dostęp: 02.10.2020).

University of Bielefeld. (2020). SARS‐CoV‐2 in reception facilities and community accommodation for refugees. https://pub.uni-bielefeld.de/download/2943665/2943668/FactSheet_PHNetwork-Covid19_Aufnahmeeinrichtungen_v1_inkl_ANNEX.pdf (accessed: 25th September 2020).

World Bank. (2020). The World Bank Annual Report 2020: Supporting Countries in Unprecedented Times. https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/34406 (accessed: 25th September 2021).

World Health Organization Regional Office for Europe. (2018). Report on the health of refugees and migrants in the WHO European Region: no public health without refugee and migrant health. https://www.euro.who.int/en/publications/abstracts/report-on-the-health-of-refugees-and-migrants-in-the-who-european-region-no-public-health-without-refugee-and-migrant-health-2018 (accessed: 2th October 2020).

Pobrania

Opublikowane

31.12.2021

Jak cytować

Konecka-Szydełko, B. (2021). Bezpieczeństwo społeczne imigrantów w dobie pandemii COVID-19. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(2(19), 89–103. https://doi.org/10.52934/wpz.153

Numer

Dział

Artykuły