Stopień i zakres efektywności kształcenia w PWSTE w Jarosławiu a zapotrzebowanie absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.150

Słowa kluczowe:

efektywność kształcenia, umiejętności, kompetencje społeczne, rynek pracy, otoczenie społeczno‐gospodarcze

Abstrakt

Problematyka artykułu dotyczy efektywności kształcenia studentów w Państwowej Wyższej Szkole Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu, w kontekście zapotrzebowania absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Analizie poddano stopień przygotowania i efektywności pracy kadry naukowo‐dydaktycznej, zakres i przydatność bazy lokalowej wraz z wyposażeniem technicznym i dydaktycznym oraz efektywność kształcenia dla potrzeb rynku pracy. W tym celu przeprowadzono badania własne z wykorzystaniem ankiety wśród 190 respondentów, którymi byli studenci i absolwenci jarosławskiej uczelni, pozwalające na ustalenie stosownych wniosków merytorycznych i aplikacyjnych.

Bibliografia

Błażejewski, W. (2013). Kanon, skuteczność i efektywność kształcenia ogólnego w Polsce. Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Nowak-Dziemianowicz, M. (2012). Kompetencje społeczne jako jeden z efektów kształcenia w Krajowych Ramach Kwalifikacji w kontekście pytań o cele i funkcje edukacji. Instytut Badań Edukacyjnych.

Powiat Jarosławski. (2021). O powiecie. https://powiat.jaroslawski.pl/o-powiecie (dostęp: 09.06.2021).

Powiatowy Urząd Pracy. (2021). Inne analizy i statystyki. https://jaroslaw.praca.gov.pl/inne-analizy-i-statystyki (dostęp: 09.06.2021).

Powiatowy Urząd Pracy. (2021). Statystyka lokalnego rynku pracy. https://jaroslaw.praca.gov.pl/statystyka-lokalnego-rynku-pracy (dostęp: 09.06.2021).

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. (2021). Studium Wychowania Fizycznego. https://www.pwste.edu.pl/instytuty/jednostki-miedzyinstytutowe/studium-wychowania-fizycznego/ (dostęp: 31.05.2021).

Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno-Ekonomiczna. (2014). Współpraca nauki i biznesu. http://biznes.pwste.edu.pl/index.php/rada-doc/3682-regulamin (dostęp: 10.06.2021).

Szopa, A. (2015). Problemy ewaluacji jakości kształcenia studentów nauk społecznych wobec wyzwań rynku pracy. Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego.

Wierzbieniec, W., Lewicki, C. (red.) (2013). Państwowa Wyższa Szkoła Techniczno‐Ekonomiczna (1998–2013) Jubileusz 15‐lecia Alma Mater Jaroslaviensis. Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej w Jarosławiu.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2021

Jak cytować

Malcherczyk, B., & Fedan, R. (2021). Stopień i zakres efektywności kształcenia w PWSTE w Jarosławiu a zapotrzebowanie absolwentów na lokalnym i regionalnym rynku pracy. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(2(19), 45–63. https://doi.org/10.52934/wpz.150

Numer

Dział

Artykuły