Organizowanie pracy zasobów ludzkich w zwinnym przedsiębiorstwie

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.149

Słowa kluczowe:

zwinność, przedsiębiorstwo, ergonomia, organizacja pracy

Abstrakt

Artykuł porusza problem kształtowania właściwej organizacji pracy w przedsiębiorstwie. W artykule stwierdzono, iż bardzo pomocne w tym zakresie jest stosowanie zasad ergonomii i rozwiązań zwinnych. Obydwa rozwiązania osadzono w koncepcji lean enterprise. W artykule przedstawiono wyniki badań empirycznych, przeprowadzonych wśród 200 małych i średnich firm województwa podkarpackiego. Umożliwiły one wyszczególnienie zachowań ergonomicznych i zwinnych w podkarpackich przedsiębiorstwach. W artykule przedstawiono autorski model organizowania pracy ludzkiej w zwinnym przedsiębiorstwie, który może pełnić cenną rolę utylitarną dla kadry zarządzającej współczesnym przedsiębiorstwem.

Bibliografia

Agile Forum AT Iacocca Institute. (1991). Paradigm Shift International. http://www.parshift.com/ (accessed: 15th November 2021).

Bicheno, J. (2000). The lean toolbox. PICSIE Books.

Clifford, F. (2016). Lean Execution. The Basic Implementation Guide for Maximizing Process Performance. CRC Press.

Dahmardeh, N., Banihashemi, S. A. (2010). Organizational agility and agile manufacturing. European Journal of Economics, Finance and Administrative Science, 27, 9–14.

D’Aveni, R. A. (1994). Hypercompetition: Managing the Dynamics of Strategic Maneuvering. The Free Press.

Griffin, B., Hesketh, B. (2003). Adaptable behaviours for successful work and career adjustment. Australian Journal of Psychology, 55(2), 65–73. https://doi.org/10.1080/00049530412331312914

Grycuk, A. (2012). Metoda 5S w praktyce Lean Management. Zarządzanie Jakością, 2, 78.

Grzelczak, A. (2013). Projektowanie procesów pracy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Hill, A. V. (2011). The Encyclopedia of Operations Management. FT Press.

Kidd, P. T. (1995). Agile Manufacturing. Foreign New Frontiers. Addison – Wesley.

King, P. L. (2009). Lean for the Process Industries. Productivity Press.

Kumar, A., Motowani, J. A. (1995). A methodology for assessing time-based competitive adventage of manufacturing firms. International Journal of Operations & Production Management, 15(2), 36–53. https://doi.org/10.1108/01443579510080409

McGaughey, R. E. (1999). Internet technology: contributing to agility in the twenty‐first century. International Journal of Agile Management Systems, 1(1), 7–13. https://doi.org/10.1108/14654659910266655

Narasimhan, R., Talluri, S., Mahapatra, S. K. (2006). Multiproduct, multicriteria model for supplier selection with product life-cycle considerations. Decision Sciences, 37(4), 577–603. https://doi.org/10.1111/j.1540-5414.2006.00139.x

Ofoegbu, O. E., Akanbi, P. A. (2012). The influence of strategic agility on the perceived performance of manufacturing firms in Nigeria. International Business & Economics Research Journal, 11(2), 153–160. https://doi.org/10.19030/iber.v11i2.6769

Olesiński, Z., Rzepka, A., Olak, A. (2017). Zarządzanie międzyorganizacyjne w zwinnych przedsiębiorstwach. Texter.

Parker, R., Wirth, A. (1999). Theory and methodology. Manufacturing flexibility: Measures and relationships. European Journal of Operational Research, 118(3), 429–449. https://doi.org/10.1016/S0377-2217(98)00314-2

Pascal, D. (2015). Lean Production Simplified. CRC Press.

Rigby, K. (2000). Bullying in schools: guidelines to effective action. The Professional reading guide for educational administrators, 21(1), 31–37.

Rzeszotarska-Wyrwicka, M. (1998). Organizowanie systemów pracy. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Storey, J., Emberson, C., Reade, D. (2005). The barriers to customer responsive supply chain management. International Journal of Operations & Production Management, 25(3), 242–260. https://doi.org/10.1108/01443570510581853

Trzcieliński, S. (2011). Przedsiębiorstwo zwinne. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Trzcieliński, S. (red.) (2007). Agile enterprise. Concepts and some results of research. International Ergonomics Association.

Wyrwicka, M., Grzelczak, A. (2010). Audyt personalny. Wydawnictwo Politechniki Poznańskiej.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2021

Jak cytować

Kożak-Siara, T., & Olak, A. (2021). Organizowanie pracy zasobów ludzkich w zwinnym przedsiębiorstwie. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(2(19), 23–43. https://doi.org/10.52934/wpz.149

Numer

Dział

Artykuły