Ocena funkcjonowania systemu HACCP w przedsiębiorstwie branży spożywczej według opinii pracowników – studium przypadku

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.148

Słowa kluczowe:

system zarządzania jakością, system HACCP, bezpieczeństwo żywności, przemysł spożywczy

Abstrakt

W pracy przedstawiono wyniki badań dotyczących oceny funkcjonowaniu systemu HACCP w opinii pracowników przedsiębiorstwa branży mleczarskiej. Badania obejmowały między innymi zagadnienia dotyczące postrzegania przez pracowników działań w zakresie wprowadzenia i funkcjonowania systemu HACCP, a także określenie barier, przyczyn i korzyści związanych z wdrożeniem systemu HACCP w przedsiębiorstwie.

Bibliografia

Choroszyk, K., Tereszkiewicz, K. (2014). Znaczenie i weryfikacja systemu HACCP w łańcuchu przetwórstwa mięsnego. Logistyka, 3, 1017–1024.

Grębowiec, M. (2012). Wpływ integracji Polski z Unią Europejską na zmiany w podejściu do zapewnienia jakości produktów żywnościowych. Zeszyty Naukowe Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie. Problemy Rolnictwa Światowego, 12(27(1), 63–74.

Juarez, A. E., Barba, F., Civit, D. (2019). Plan de analisis de peligros y puntos criticos decontrol (HACCP) para Ricotta semigrasa. Facultad de Ciencias Veterinarias UNCPBA, 7.

Kurpiel, M., Kucab-Bąk, K. (2020). Zarządzanie wiedzą na podstawie analizy wpływu narzędzi sprzedaży internetowej na zachowania konsumenta. W: R. Pukała (red.), Współczesne Problemy Zarządzania (s. 62). Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Techniczno-Ekonomicznej im. ks. Bronisława Markiewicza w Jarosławiu.

Morkis, G. (2012). Zakres wdrożenia obligatoryjnych systemów zapewnienia bezpieczeństwa zdrowotnego i zarządzania jakością w przedsiębiorstwach przemysłu spożywczego w Polsce. Żywność: nauka – technologia – jakość, 5(84), 203–214.

Morkis, G. (2014). Systemy zarządzania bezpieczeństwem i jakością żywności w przemyśle spożywczym w Polsce. Roczniki Naukowe Stowarzyszenie Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu, 16(6), 366–370.

Sałata, B. (2012). Zintegrowane zapewnienie bezpieczeństwa i jakości żywności GlobalGAP. Centrum Doradztwa Rolniczego w Brwinowie Oddział w Radomiu.

Skrzypek, E. (2005). Wpływ zarządzania jakością na konkurencyjność przedsiębiorstwa w warunkach Unii Europejskiej. Problemy Jakości, 37(11), 12–19.

Skrzypek, E., Michalski, M., Prochniak, A., Wnuk, A. (2004). HACCP jako podstawa działalności polskich przedsiębiorstw branży spożywczej na rynku Unii Europejskiej. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio H, Oeconomia, 38, 303.

Tarczyńska, A. S., Kowalik, J. (2012). Analiza systemów zarządzania jakością i bezpieczeństwem żywności w branży mleczarskiej. Zarządzanie i Finanse, 10(2(3), 18–32.

Trafiałek, J., Kołożyn-Krajewska, D., Fronc, E. (2004). Stopień wdrożenia systemów zapewnienia bezpieczeństwa żywności w polskich zakładach. Żywność: nauka – technologia – jakość, 4(41), 126–136.

Turlejska, H., Pelzner, U. (2003). Wdrażanie systemu HACCP w małych i średnich przedsiębiorstwach sektora żywnościowego. Poradnik dla kierujących zakładem. Fundacja Programów Pomocy dla Rolnictwa.

Ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. – o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz. U. z 2006 r. nr 171, poz. 1225).

Pobrania

Opublikowane

31.12.2021

Jak cytować

Górka, M., Ślusarczyk, B., Woźniak, A., & Wojtoń, P. (2021). Ocena funkcjonowania systemu HACCP w przedsiębiorstwie branży spożywczej według opinii pracowników – studium przypadku. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(2(19), 7–21. https://doi.org/10.52934/wpz.148

Numer

Dział

Artykuły