Wpływ programów komputerowych na efektywność pracy pracowników biurowych w oparciu o program InsERT nexo

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.129

Słowa kluczowe:

programy komputerowe dla księgowości, efektywność pracy w księgowości, księgowość, funkcje i zadania księgowości

Abstrakt

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie wpływu programów komputerowych na efektywność pracy pracowników księgowości. W kolejnych punktach dokonano charakterystyki teoretycznych założeń pracy w obszarze księgowości na przestrzeni lat, ze szczególnym podkreśleniem współczesnej innowacyjnej księgowości.

Bibliografia

Gmytrasiewicz, M., Karmańska, A. (2006). Rachunkowość finansowa. Wydawnictwo Difin.

Henrdiksen, E. A. (2002). Teoria rachunkowości. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Klimczak, K. (2015). Historia rozwoju teoretycznej myśli rachunkowości. Przegląd wybranych teorii, modeli i koncepcji. Wydawnictwo Difin.

Łazarowicz, E. (2011). Historia powstania podwójnej księgowości i rachunku kosztów. Oficyna Wydawnicza SGH.

Micherda, B. (2020). Podstawy rachunkowości. Aspekty teoretyczne i praktyczne. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Nowak, W. A. (2010). Teoria sprawozdawczości finansowej. Wydawnictwo Wolters Kluwer Polska.

Rogozina, S. (2012). Powstanie i rozwój księgowości podwójnej. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu, 32, 69–87.

Sawicki, K. (2005). Podstawy rachunkowości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Winiarska, K. (2011). Organizacja rachunkowości. Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne.

Wojnarowski, J. (red.) (2003). Wielka encyklopedia PWN. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Pobrania

Opublikowane

30.06.2021

Jak cytować

Gawrońska, Z. (2021). Wpływ programów komputerowych na efektywność pracy pracowników biurowych w oparciu o program InsERT nexo. Współczesne Problemy Zarządzania, 9(1(18), 31–42. https://doi.org/10.52934/wpz.129

Numer

Dział

Artykuły