Prawno-historyczne aspekty przeciwdziałania ryzykom korupcyjnym

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.125

Słowa kluczowe:

historia, prawo, ustawa, korupcja, przestępstwo, odpowiedzialność

Abstrakt

Aby skutecznie zwalczać przestępstwa związane z korupcją, ważne jest, by wyjaśnić historyczne aspekty i warunki wstępne wystąpienia tego zjawiska, a w szczególności niektórych ich typów, które stały się dziś powszechne. W tym kontekście szczególne znaczenie ma analiza prac badawczych naukowców krajowych i zagranicznych. Pozwoli to, we współczesnych realiach, na uzasadnienie zaleceń zmierzających do udoskonalenia ustawodawstwa.

Bibliografia

Bezrutchenko, V. S. (2008). Historyczny kierunek korupcji, różnorodność poglądów na problem zdefiniowania tego zjawiska. nbuv.gov.ua. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc Gum/bozk/18 text/g18_32.htm (dostęp: 15.03.2021).

Bojko, A. (2002). Przestępczość gospodarcza jako zjawisko społeczne. Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Bojko, A. (2008). Określenie przestępczości gospodarczej na Ukrainie w okresie przejścia do gospodarki rynkowej (badania teoretyczne i kryminologiczne). Wydawnictwo Lwowskiego Uniwersytetu Narodowego im. Iwana Franki.

Bortoszek, M. (1989). Prawo rzymskie. Definicje. Koncepcje. Warunki. Politizdat.

Brioschi, C. (2017). Corruption: a short history. Brookings Institution Press.

Czernilowskyj, Z. (1996). Ogólna teoria prawa i państwa: podręcznik. Juryst.

Iwaszczenko, W. (2007). Międzynarodowe i krajowe kwestie odpowiedzialności karnej za podrabianie. nbuv.gov.ua. http://www.nbuv.gov.ua/portal/Soc_Gum/VAUMVS/2007-01.pdf (dostęp: 15.03.2021).

Kirprcznikow, A. (1997). Przekupstwo i korupcja w Rosji. Alfa.

Komarova, A. I. (2001). Przestępstwa gospodarcze: zapobieganie im i zwalczanie ich: międzyresortowy zbiór naukowy. Atika.

Krypjakewycz, I. (1990). Historia Ukrainy. Pomniki myśli historycznej Ukrainy. Swit.

Lepisewicz, P. (2015). Państwo i prawo kozackie: podręcznik historii państwa i prawa Ukrainy. Kraj.

Melnyk, M. (2002). Komentarz naukowy i praktyczny do Kodeksu karnego Ukrainy. Atika.

Melnyk, M. (2003). Komentarz naukowy i praktyczny do ustawy Ukrainy: O walce z korupcją. Atika.

Omelczenko, S. (2020). Korupcja w różnych kulturach świata. Przedsiębiorczość, ekonomia i prawo, 3, 54–57.

Rabinowycz, P. (2008). Podstawy ogólnej teorii prawa i państwa: podręcznik. Kraj.

Romaszkin, C. (2007). Kierunki historyczne i filozoficzne w prawoznawstwie. nbuv. gov.ua. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2007-1/07rsvfnu.pdf (dostęp: 15.03.2021).

Saj, N. (2019). Polityczne i ekonomiczne uwarunkowania powstania i rozwoju zwyczajów na Rusi Kijowskiej. Trzecia Ogólnoukraińska Konferencja Naukowa doktorantów, 184–191.

Weprytśkyj, R. (2008). Prawa społeczno-gospodarcze: określenie charakteru prawnego. nbuv.gov.ua. http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/FP/2008-2/08vrsvpp.pdf (dostęp: 15.03.2021).

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Franchuk, V. (2020). Prawno-historyczne aspekty przeciwdziałania ryzykom korupcyjnym. Współczesne Problemy Zarządzania, 8(2(17), 97–104. https://doi.org/10.52934/wpz.125

Numer

Dział

Artykuły