Współczesne wyzwania dla zarządzania wiedzą w kontaktach offsetowych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.124

Słowa kluczowe:

bezpieczeństwo, offset, umowa offsetowa, uzbrojenie, polityka, technologia

Abstrakt

W artykule scharakteryzowano transakcje offsetowe i przedstawiono przyczyny stosowania mechanizmów offsetowych w kontekście globalnym i zarządzania wiedzą, ze szczególnym uwzględnieniem polskich w tym zakresie. Aby lepiej przedstawić problem, omówiono podstawy prawne zawierania umów offsetowych oraz przykłady alokacji w innych krajach świata.

Bibliografia

Baranowska-Prokop, E. (2003). Transakcje wiązane w handle międzynarodowym. Wydawnictwo Difin.

Baranowska-Prokop, E. (2009). Problemy transakcji offsetowych. Oficyna Wydawnicza SGH.

Brauer, J., Dunne, J. P. (2004). Arming the South, The economics of Millitary Expenditure, Arms Produstion and Arms Trade In Developing Countries. New York.

Bureau of Industry and Security. (2009). Reporting of Offsets Agreements in Sales of Weapon Systems or Defense-Related Items to Foreign Countries or Foreign Firms. https://www.bis.doc.gov/index.php/documents/sies/111-final-rule-on-reporting-offset-agreements-12-09/file (accessed: 10th February 2020).

Dz. U. z 2004 r., nr 90, poz. 864/2.

Green, M. J. (1992). Kokusanka: FSX and Japan’s search for autonomous Defense Production. MIT Japan Program, Center for Internetional Studies, MIT, 8.

Hornhanger, F. (1987). Gegengeschafte i der Parixis. Win.

Jimbo, K. (2002). A Japanese perspective on missile defense and strategic coordination. The Nonproliferation Review, 9(2), 56–62. https://doi.org/10.1080/10736700208436891

Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego Regionów z dnia 5 grudnia 2007 r.

Królikowski, H. (2010). Offset – mity i rzeczywistość, Politeja, 1(13), Kraków, Analysis of Recent Trends in U.S. Countertrade, Report on Investigation No. 332– 125 under Section 332 of the Tariff Act of 1930, United States International Trade Commission Publication 1237 (1982), at 1.

Lochner, S. J. (1984). Guide to Countertrade and International Barter. London Times.

Martin, S. (1996). The economics of offsets: defence procurement and countertrade. Harwood Academic Publishers.

Moore, A., Himmera, K. (2014). Intellectual Property. W: CSLI. Stanford University.

Obińska, E., Mrosik, K. (2021). Encyklopedia Zarządzania. Wydawnictwo Mfiles.

Rymarczyka, J. (red.) (1997). Handel Zagraniczny. Organizacja i technika PWN Warszawa.

SIPRI Yearbook. (2011). Armaments, Disarmamnts and Internetional Security. Oxford University.

Skrzypczyńska, J. (2012). Polska w GATT/WTO. WNPiD UAM Poznań.

Urban Connections. (2002). Japan Defense Agency, Defense of Japan 2002. http://www.mod.go.jp/e/index.html (accessed: 8th January 2020).

Urząd Zamówień Publicznych. (2009). Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/81/WE. www.uzp.gov.pl__data/assets/pdf_file/0028/34984/Dyrektywa_2009_81_WE_stan_na_01.01.2020.pdf (dostęp: 07.09.2021).

World Trade Organization. (1947). The General Agreement on Tariffs and Trade ‒ GATT. www.wto.org (dostęp: 20.09.2021).

www.eda.europa.eu (dostęp: 20.10.2021).

www.londoncountertrade.org (dostęp: 20.09.2021).

www.prawoautorskie.gov.pl (dostęp: 20.10.2021).

www.sipri.org (dostęp: 20.10.2021).

www.trade.ec.europa.eu (dostęp: 20.10.2021).

www.wto.org (dostęp: 20.10.2021).

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Rawska, K. (2020). Współczesne wyzwania dla zarządzania wiedzą w kontaktach offsetowych. Współczesne Problemy Zarządzania, 8(2(17), 77–95. https://doi.org/10.52934/wpz.124

Numer

Dział

Artykuły