Zarządzanie wiedzą na podstawie analizy wpływu narzędzi sprzedaży internetowej na zachowania konsumenta

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/wpz.123

Słowa kluczowe:

zarządzanie wiedzą, sprzedaż internetowa, preferencje konsumentów

Abstrakt

Wiedza jest nie tylko jednym z głównych elementów zasobów przedsiębiorstwa, ale jednocześnie stanowi część elementarną w podejmowaniu decyzji operacyjnych oraz strategicznych. Platformy technologiczne są wspólnym przedsięwzięciem Komisji Europejskiej, przemysłu, instytucji naukowych i finansowych oraz grup decyzyjnych i społeczeństwa w celu opracowania strategii rozwoju ważnych dla Europy sektorów gospodarki i przyszłościowych technologii. Celem zasadniczym prowadzonych badań empirycznych było określenie czynników determinujących wpływ narzędzi sprzedaży internetowej na zachowania zakupowe konsumentów. Na podstawie dokonanego badania oraz badania procesów zarządzania wiedzą oraz jego aktualnie dostępnych modeli w literaturze przedmiotu, istotnym okazuje się podejście zasobowe, które charakteryzuje się efektywnym w zarządzaniu wiedzą oraz koniecznym zadaniem łączącym istnienie i współdziałanie wzajemnie powiązanych ze sobą elementów.

Bibliografia

Aczel, A. D. (2000). Statystyka w zarządzaniu. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Czajkowska, K. (2016). Rynek e-commerce – jego specyfika i perspektywy rozwoju w Polsce. Journal of Modern Management Process, 1(1), 80–88.

Gemius. (2020). E-commerce w Polsce 2020. Gemius dla e-Commerce Polska. https://eizba.pl/wp-content/uploads/2020/06/Raport-e-commerce-2020.pdf (dostęp: 07.09.2021).

Koźmiński, A. K. (2004). Zarządzanie w warunkach niepewności. Podręcznik dla zaawansowanych. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Perechuda, K. (red.) (2005). Zarządzanie wiedzą w przedsiębiorstwie. Wydawnictwo Naukowe PWN.

Probst, G., Raub, S., Romhardt, K. (2002). Zarządzanie wiedzą w organizacji. Wydawnictwo Oficyna Ekonomiczna.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Kurpiel, M., & Kucab-Bąk, K. (2020). Zarządzanie wiedzą na podstawie analizy wpływu narzędzi sprzedaży internetowej na zachowania konsumenta. Współczesne Problemy Zarządzania, 8(2(17), 61–75. https://doi.org/10.52934/wpz.123

Numer

Dział

Artykuły