Kolasa-Skiba, Agata. „Edukacja Muzyczna Dzieci W Przedszkolu Marii Montessori”. Edukacja • Terapia • Opieka, t. 1, grudzień 2019, s. 31-52, doi:10.52934/eto.58.