Błażejewski, Wojciech. „Współpraca Uczelni wyższej Z Przedszkolami I szkołami Podstawowymi W środowisku Lokalnym”. Edukacja • Terapia • Opieka, t. 4, wrzesień 2022, s. 123‐129, doi:10.52934/eto.169.