Kustra, Czesław. „Zasady Wychowania W Koncepcji opiekuńczo-Wychowawczej bł. Ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) Jako źródło Inspiracji I Motywacji Do działalności Duszpastersko-Wychowawczej”. Edukacja • Terapia • Opieka, t. 4, wrzesień 2022, s. 112‐122, doi:10.52934/eto.168.