Kominarecová, Edita. „Teórie transformácie školy a Rodiny V súčasnej Vzdelanostnej spoločnosti”. Edukacja • Terapia • Opieka, t. 4, wrzesień 2022, s. 55‐67, doi:10.52934/eto.164.