Ruszaj, Zbigniew, i Wojciech Błażejewski. „Kompetencje Nauczycieli W Perspektywie Zmian Pokoleniowych”. Edukacja • Terapia • Opieka, t. 3, październik 2021, s. 227-3, doi:10.52934/eto.146.