Błażejewski, Wojciech. „Filozoficzne, Psychologiczne I Pedagogiczne Aspekty Przemocy”. Edukacja • Terapia • Opieka, t. 2, grudzień 2020, s. 9-19, doi:10.52934/eto.1.