[1]
C. Kustra, „Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jako źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej”, ETO, t. 4, s. 112‐122, wrz. 2022.