[1]
E. Kominarecová, „Teórie transformácie školy a rodiny v súčasnej vzdelanostnej spoločnosti”, ETO, t. 4, s. 55‐67, wrz. 2022.