Kolasa-Skiba, A. (2019) „Edukacja muzyczna dzieci w przedszkolu Marii Montessori”, Edukacja • Terapia • Opieka. Jarosław, 1, s. 31–52. doi: 10.52934/eto.58.