Kolasa-Skiba, A. (2020) „Mobbing i bullying w szkole”, Edukacja • Terapia • Opieka. Jarosław, 2, s. 125–142. doi: 10.52934/eto.17.