Kustra, C. (2022) „Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jako źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej”, Edukacja • Terapia • Opieka. Jarosław, 4, s. 112‐122. doi: 10.52934/eto.168.