Kominarecová, E. (2022) „Teórie transformácie školy a rodiny v súčasnej vzdelanostnej spoločnosti”, Edukacja • Terapia • Opieka. Jarosław, 4, s. 55‐67. doi: 10.52934/eto.164.