Ruszaj, Z. i Błażejewski, W. (2021) „Kompetencje nauczycieli w perspektywie zmian pokoleniowych”, Edukacja • Terapia • Opieka. Jarosław, 3, s. 227–237. doi: 10.52934/eto.146.