Błażejewski, W. (2020) „Filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty przemocy”, Edukacja • Terapia • Opieka. Jarosław, 2, s. 9–19. doi: 10.52934/eto.1.