Kominarecová, Edita. 2022. „Teórie transformácie školy a Rodiny V súčasnej Vzdelanostnej spoločnosti”. Edukacja • Terapia • Opieka 4 (wrzesień). Jarosław:55‐67. https://doi.org/10.52934/eto.164.