KOMINARECOVÁ, Edita. Teórie transformácie školy a rodiny v súčasnej vzdelanostnej spoločnosti. Edukacja • Terapia • Opieka, Jarosław, v. 4, p. 55‐67, 2022. DOI: 10.52934/eto.164. Disponível em: https://czasopisma.pwste.edu.pl/index.php/eto/article/view/164. Acesso em: 19 lip. 2024.