Kustra, C. (2022). Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jako źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 112‐122. https://doi.org/10.52934/eto.168