Kominarecová, E. (2022). Teórie transformácie školy a rodiny v súčasnej vzdelanostnej spoločnosti. Edukacja • Terapia • Opieka, 4, 55‐67. https://doi.org/10.52934/eto.164