Ruszaj, Z., & Błażejewski, W. (2021). Kompetencje nauczycieli w perspektywie zmian pokoleniowych. Edukacja • Terapia • Opieka, 3, 227–237. https://doi.org/10.52934/eto.146