Błażejewski, W. (2020). Filozoficzne, psychologiczne i pedagogiczne aspekty przemocy. Edukacja • Terapia • Opieka, 2, 9–19. https://doi.org/10.52934/eto.1