(1)
Kustra, C. Zasady Wychowania W Koncepcji opiekuńczo-Wychowawczej bł. Ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) Jako źródło Inspiracji I Motywacji Do działalności Duszpastersko-Wychowawczej. ETO 2022, 4, 112‐122.