(1)
Kominarecová, E. Teórie transformácie školy a Rodiny V súčasnej Vzdelanostnej spoločnosti. ETO 2022, 4, 55‐67.