(1)
Ruszaj, Z.; Błażejewski, W. Kompetencje Nauczycieli W Perspektywie Zmian Pokoleniowych. ETO 2021, 3, 227-237.