[1]
Kustra, C. 2022. Zasady wychowania w koncepcji opiekuńczo-wychowawczej bł. ks. Bronisława Markiewicza (1842–1912) jako źródło inspiracji i motywacji do działalności duszpastersko-wychowawczej. Edukacja • Terapia • Opieka. 4, (wrz. 2022), 112‐122. DOI:https://doi.org/10.52934/eto.168.