[1]
Kominarecová, E. 2022. Teórie transformácie školy a rodiny v súčasnej vzdelanostnej spoločnosti. Edukacja • Terapia • Opieka. 4, (wrz. 2022), 55‐67. DOI:https://doi.org/10.52934/eto.164.