Edukacja muzyczna dzieci w przedszkolu Marii Montessori

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.58

Słowa kluczowe:

pedagogika Marii Montessori, muzyka, zdolności, metodyka

Abstrakt

Istota pedagogiki Marii Montessori sprowadza się do stwierdzenia, że każde dziecko jest inne, powinno rozwijać się według swoich możliwości, kompetencji i umiejętności – indywidualnych planów rozwojowych tak, aby ich właściwa realizacja umożliwiała mu naukę samodzielną i efektywniejszą. Dziecko wychowane w duchu pedagogiki Marii Montessori będzie w przyszłości osobą samodzielną, odpowiedzialną za siebie i świat, pracowitą. Rozwój każdego dziecka dokonuje się według indywidualnego „planu rozwoju”. Dlatego nie można z góry stworzyć systemu wychowawczego i dydaktycznego bez uwzględnienia indywidualnych cech dziecka. Wychowaniu muzycznemu Maria Montessori poświęciła wiele uwagi. Ważne jest łączenie muzyki z ruchem, który jest ważnym czynnikiem rozwoju dziecka.

Bibliografia

Bates J., Munday S., 2005, Dzieci zdolne, ambitne i utalentowane, Wydawnictwo K.E. Liber, Warszawa.

Dymara B., 2000, Dziecko w świecie muzyki, Wydawnictwo Impuls, Kraków.

Eby W., Smutny J.F., 1998, Jak kształcić uzdolnienia dzieci i młodzieży, WSiP, Warszawa.

Gloton R., Clero C., 1985, Twórcza aktywność dziecka, WSiP, Warszawa.

Por. Kamińska B., 1995, Badania nad rozwojem muzycznym człowieka i ich znaczenie dla powszechnej edukacji muzycznej [w:] Białkowski A. (red.), Wychowanie muzyczne, stan badań a praktyka edukacyjna, Wydawnictwo UMCS, Lublin.

Limont W., 1994, Syntetyka a zdolności twórcze: eksperymentalne badania stymulowania rozwoju zdolności twórczych z wykorzystaniem aktywności plastycznej, UMK, Toruń.

Malko D., 1988, Metodyka wychowania muzycznego w przedszkolu, WSiP, Warszawa.

Renger H., 1995, Nasze dzieci i muzyka: poradnik dla rodziców i wychowawców WSiP, Warszawa.

Schmultzer H.J., 1991, Wychowanie przedszkolne w pedagogice Montessori, Breisgau.

Smoczyńska-Nachtman U., 1992, Muzyka dla dzieci, WSiP, Warszawa.

Tarczyński J., 2000, Aktywne słuchanie muzyki wg Batii Strauss, „Wychowanie Muzyczne w Szkole”, nr 5/6.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2019

Jak cytować

Kolasa-Skiba, A. (2019). Edukacja muzyczna dzieci w przedszkolu Marii Montessori. Edukacja • Terapia • Opieka, 1, 31–52. https://doi.org/10.52934/eto.58