Teoria pedagogiczna w perspektywie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.57

Słowa kluczowe:

pedagogika, funkcje, wyzwania

Abstrakt

W artykule zaprezentowano rozważania na temat roli i współczesnych wyzwań pedagogiki w aspekcie funkcji pełnionych przez badania naukowe oraz dynamicznych zmian zachodzących w życiu społecznych. Pogłębiona refleksja nad jej obecną kondycją skłania do postawienia istotnego dla teraźniejszości i przyszłości pytania o to, czy pedagogika jako dyscyplina naukowa jest w stanie zmierzyć się z powszechnymi oczekiwaniami dotyczącymi skuteczności i jakości wychowania młodych pokoleń narażonych na liczne, nowe zagrożenia cywilizacyjne.

Bibliografia

Chałas K., 2012, Wartość czynnikiem integralnego rozwoju i wychowania ucznia [w:] Frączek Z., Szmyd K., Sommer H., Olak A. (red.), Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, tom 2, Rzeszów.

Dymara B., 2005, Wielość rzeczywistości w świecie dziecka a nauki o edukacji, czyli na tropach innowacji niepozornych [w:] Moroz H. (red.), Rozwój zawodowy nauczyciela, Kraków.

Filip J., Rams T., 2000, Dziecko w świecie matematyki, Kraków.

Frączek Z., Szmyd K., Sommer H., Olak A. (red.), 2012, Myśl i praktyka edukacyjna w obliczu zmian cywilizacyjnych, tom 2, Rzeszów.

Furmanek W., 1995, Człowiek, człowieczeństwo, wychowanie, Rzeszów.

Hajduk Z., 2004, Filozofia przyrody – Filozofia przyrodoznawstwa – Metakosmologia, Lublin.

Hawking S.W., 1993, Krótka historia czasu, Warszawa.

Heller M., 2018, Ważniejsze niż Wszechświat, Kraków.

Heller M., 2014, Bóg i nauka – moje dwie drogi do jednego celu, Kraków.

Heller M., 2012, Wszechświat jest tylko drogą. Kosmiczne rekolekcje, Kraków.

Heller M., 2011, Podglądanie Wszechświata, Kraków.

Heller M., 2008, Ostateczne wyjaśnienie Wszechświata, Kraków.

Jan Paweł II, 1997, List do dyrektora Obserwatorium Watykańskiego, O. Georgesa Coyne’a, napisany z racji 300 rocznicy wydania „Principiów” Izaaka Newtona w roku 1987; cyt za: O. Pedersen, Konflikt czy symbioza, Tarnów.

Jan Paweł II, 1986, Miłość i odpowiedzialność, Lublin.

Kunowski S., 2004, Podstawy współczesnej pedagogiki, Warszawa.

Kunowski S., 2000, Problematyka współczesnych systemów wychowania, Kraków.

Łysiak W., 2000, Stulecie kłamców, Chicago – Warszawa.

Moroz H. (red.), 2005, Rozwój zawodowy nauczyciela, Kraków.

Nowaczyk A., Żołnowski Z., 1974, Logika i metodologia badań naukowych dla lekarzy, Warszawa.

Nowak N., 1999, Podstawy pedagogiki otwartej, Lublin.

Pedersen O., 1997, Konflikt czy symbioza, Tarnów.

Rynio A., 2004, Integralne wychowanie w myśl Jana Pawła II, Lublin.

Singer P., 1997, O życiu i śmierci. Upadek etyki tradycyjnej, Warszawa.

Sowa J., 2017, Proces rehabilitacji, Rzeszów.

Suchodolski B., 1990, Wychowanie mimo wszystko, Warszawa.

Życiński J., 2013, Świat matematyki i jej materialnych cieni, Kraków.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2019

Jak cytować

Błażejewski, W., & Błażejewski, G. (2019). Teoria pedagogiczna w perspektywie potrzeb i oczekiwań edukacyjnych. Edukacja • Terapia • Opieka, 1, 9–30. https://doi.org/10.52934/eto.57

Inne teksty tego samego autora