Jestem agresywny czy stanowczy? O komunikowaniu agresji i mowie nienawiści we współczesnej rzeczywistości społecznej

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.4

Słowa kluczowe:

nienawiść, przemoc, agresja, mowa nienawiści, przestępstwo, język, komunikacja

Abstrakt

Artykuł porusza problem agresji werbalnej i zjawiska mowy nienawiści we współczesnej rzeczywistości społecznej. Jest próbą określenia tych zjawisk, ukazania ich przykładów i wytyczenia granic między wolnością słowa a mową nienawiści. Konstytutywne cechy języka agresji rozpatrywane są w odniesieniu do dwóch kategorii: jak mówią i dlaczego ludzie tak mówią.

Bibliografia

Ash T.G., 2018, Wolne słowo. Dziesięć zasad dla połączonego świata, ZNAK.

Brady W.J., Wills J.A., Jost J.T., Tucker J.A., Van Bavel J.J., Emotion shapes the diffusion of moralized content in social networks, https://www.pnas.org/content/114/28/7313 (dostęp: 10.11.2019).

Bartuś A. (red.), 2013, Słowa w służbie nienawiści, Fundacja MDSM, Oświęcim.

Bębas S., 2013, Patologie społeczne w sieci, AKAPIT, Toruń.

Bilewicz M., Marchlewska M., Soral M., Winiewski W., 2014, Mowa nienawiści – Raport z badań sondażowych, Warszawa.

Cegieła A., 2014, Słowa i ludzie: wprowadzenie do etyki słowa, Elipsa, Warszawa.

Cortese A.J., 2006, Opposing hate speech, Westport.

Duda M., 2016, Przestępstwa z nienawiści, WUW-M, Olsztyn.

Jakubowska-Branicka I., 2013, O dogmatycznych narracjach: studium nienawiści, TRIO, Warszawa.

Kawęcka A.M., 2014, Językowe aspekty agresji, WSZMiJO, Katowice.

Kościółek J., Bulandra A., 2016, Przeciwdziałanie mowie nienawiści: podręcznik dla środowiska politycznego, Fundacja kulturalni pl, Kraków.

Krahe B., 2005, Agresja, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Liberska H., 2016, Psychologia agresji: wybrane problemy, PWN, Warszawa.

Markowski A., 2005, Kultura języka polskiego, PWN, Warszawa.

Naruszewicz-Duchlińska A., 2015, Nienawiść w czasach Internetu, Novae Res, Gdynia.

Omyła-Rudzka M., Przemoc i konflikty w domu, Komunikat z badań CBOS, Nr 48/2019, s. 4–12.

Ostafiński W., 2017, Komu potrzebne dobre maniery? Savoir-vivre w rzeczywistości szkolnej i akademickiej [w:] Domagała-Kręcioch A., Majerek B. (red.), Kategorie (nie)obecne w edukacji, Oficyna Wydawnicza Impuls, Kraków, s. 81–94.

Pasquale F., 2017, Życie w szkolnej klasie, Jedność, Kielce.

Pietrzak H., 2000, Agresja, konflikt, społeczeństwo, WSS-G, Tyczyn.

Skorny Z., 1968, Psychologiczna analiza agresywnego zachowywania się, PWN, Warszawa.

Stach R., 1989, Zachowania agresywne, Wydawnictwo PAN, Wrocław.

Suler J., 2004, The Online Disinhibition Effect, Cyberpsychology & Behavior, Volume 7, Number 3, s. 321–326.

Taras B., 2013, Agresja: studium semantyczno-pragmatyczne, WUR, Rzeszów.

Von Mises L., 2007, Ludzkie działanie, Instytut Misesa, Warszawa.

Wieruszewski R. (red.), 2010, Mowa nienawiści a wolność słowa: aspekty prawne i społeczne, Wolters Kluwer, Warszawa.

Walzer M., 2013, O tolerancji, Aletheia, Warszawa.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Ostafiński, W. (2020). Jestem agresywny czy stanowczy? O komunikowaniu agresji i mowie nienawiści we współczesnej rzeczywistości społecznej. Edukacja • Terapia • Opieka, 2, 20–32. https://doi.org/10.52934/eto.4