Mobbing i bullying w szkole

Autor

DOI:

https://doi.org/10.52934/eto.17

Słowa kluczowe:

przemoc, agresja, edukacja, wychowanie

Abstrakt

Współczesny świat pomimo wszechobecnego postępu i rozwoju często określany jest mianem dżungli, w której może przetrwać tylko najsilniejszy. Przemoc, agresja, okrucieństwo, prześladowanie, znęcanie się, krzywdzenie, maltretowanie, manipulacja – określenia można mnożyć – stały się wręcz nieodłącznymi komponentami życia codziennego, obecnego w szeroko rozumianych kontaktach międzyludzkich. Takie formy zachowań nieobce są także instytucjom edukacyjnym: szkołom oraz placówkom opiekuńczo-wychowawczym.

Bibliografia

Aronson E., 2001, Człowiek istota społeczna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa. Dambach E.K., 2003, Mobbing w szkole. Jak zapobiegać przemocy grupowej, Gdańskie Wydawnictwo Psychologiczne, Gdańsk.

Kopacz K., 27.04.2006 r., Szkoła upokarzania, „Goniec Polski” nr 120/2006.

Lewandowska K., 2005, Zagrożenia w Internecie – wiedza i doświadczenia dzieci i ich rodziców. Wyniki badań empirycznych. „Dziecko krzywdzone” nr 13/2005.

Orłowski S., 2011, Mobbing i bullying w szkole: charakterystyka zjawiska i program za- pobiegania, ORE, Warszawa.

Pasztelański R., Szaniawski P., 2006, Wirtualna fala straszy dzieci w internecie. „Życie Warszawy” z dn. 16.03.2006 r.

Pilch T., Lepalczyk I., 1995, Pedagogika społeczna, Wydawnictwo Żak, Warszawa. Pruchniewicz P., 2006, Czarna strona internetu. „Przegląd” nr 21/2006 z dn. 22.05.2006 r.

Świderski W.A., 2004, Przemoc zagrożeniem dla bezpieczeństwa dziecka – ucznia, Biu- letyn Oświatowy „Doradca” nr 41/2004 (4), Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Siedlcach.

Leymann H.: The Mobbing Encyclopaedia. Bullying; Whistleblowing. Information abo- ut Mobbing at the Workplace – http://www.leymann.se 2017.

Nowak T.: Bullyingw szkole – http://ww6.tvp.pl/View?Cat=382&id=312148 Possible signs of Bullying http://www.kidscape.org.uk/parents/signsof.shtml 2019.

Szkoła bez przemocy – wyniki badania Centrum Badania Opinii Społecznej – http:// szkolabezprzemocy.pl/index.php?gr=1&pdgr=3&pr=15 2011.

Pobrania

Opublikowane

31.12.2020

Jak cytować

Kolasa-Skiba, A. (2020). Mobbing i bullying w szkole. Edukacja • Terapia • Opieka, 2, 125–142. https://doi.org/10.52934/eto.17